Tot slot van alle rekeningen vertalen

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST voortaan met uitsluiting van de andere gerechtigd op het kredietbedrag of gehouden tot het debetsaldo van deze rekeningen. 1.4. Effecten en waarden Kasbons, obligaties, aandelen, munten enz. zijn reeds tussen partijen verdeeld. ... SLOT VAN ALLE REKENING ... Dit alles onder voorbehoud van hetgeen in het slot van deze overeenkomst is vermeld met

Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als ‘per slot van rekening’, met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken. 1. En 2. - notarissen MICHIELS & STROEYKENS Aarschot aanvaard, en geldt tot slot van alle rekeningen tussen partijen. Partijen verklaren aldus voldaan te zijn in al hun rechten en mits naleving van huidige overeenkomst van mekaar niets meer te vorderen te hebben, noch uit hoof-de van hun gemeenschappelijk vermogen noch uit hoofde van de sedert de ontbinding ontstane onverdeeldheid, op welke grond Per slot van rekening - definitie - Encyclo Per slot van rekening Spreekwoorden: (1914) Bij slot van rekening, ten slotte, per slot (van rekening), eindelijk; alles wel beschouwd; oorspr. bij 't sluiten van de rekening, nadat de rekening is opgemaakt; 16de<-sup> eeuw: bi slote van rekeninge; vgl. voor later tijd Halma, 587: Slot van rekening, solde de compte, liquidatio... REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST voortaan met uitsluiting van de andere gerechtigd op het kredietbedrag of gehouden tot het debetsaldo van deze rekeningen. 1.4. Effecten en waarden Kasbons, obligaties, aandelen, munten enz. zijn reeds tussen partijen verdeeld. SLOT VAN ALLE REKENING ... Dit alles onder voorbehoud van hetgeen in het slot van deze overeenkomst is vermeld met

GRATIS.be - dagelijks alle nieuwe gratis aanbiedingen! - pagina 2

Emotioneel slot van de zaak-Babel - knipselkrant-curacao.com Zowel Schotte als Van der Dijs spraken over karaktermoord door het OM. Ook zeiden ze zich zorgen te maken over de emotionele gevolgen van de zaak voor hun dochtertje. Tot slot zei Van der Dijs te hopen dat beiden een ‘fair trial’ krijgen en gerechtigheid zal zegevieren. De uitspraak van het Hof is op 11 maart. Bron: ParadiseFM Vertalersnieuws: 6 mei 2012 Kwaliteit van spraakherkenning Dicteren met spraakherkenning is een serieuze optie geworden. Als je een goede, correct afgestelde microfoon gebruikt en vanaf het begin alle fouten van het programma corrigeert, kun je al vrij snel dicteren met relatief weinig fouten (tussen de 90%–98% correct) 1 2. Dan kun je er daadwerkelijk tijd mee winnen ... Declareren van uw zorgnota - vgz.nl Heeft uw zorgverlener geen contract? Dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Voor sommige zorg geldt een vooraf vastgestelde eigen bijdrage. Dat bekijken we in deze stap. Vervolgens bekijken we of u nog een deel van uw verplicht eigen risico open heeft staan. Tot slot kijken we naar uw vrijwillig eigen risico.

slot - Vertaling Nederlands-Frans - mijnwoordenboek.nl

moedermaatschappij - Engelse vertaling – Linguee woordenboek Tot slot veronderstelt de redenering van ... indien nodig met herwerking van de rekeningen. degroof.be. degroof.be. ... Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven. De verkeerde woorden zijn gemarkeerd. Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht. inhouding - Engelse vertaling – Linguee woordenboek Tot slot moeten we kijken naar de omzetting in deze sector van wat we gaan invoeren voor de bankensector, ... De verkoper verklaart kennis te hebben genomen van alle verplichtingen en onkosten in verband met de veiling, ... Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven. De verkeerde woorden zijn gemarkeerd. Per slot van rekening - definitie - Encyclo

Nieuw: gebruik nu ook boekingsinstructies in de jaarafsluiting

De gratis service van Google kan woorden, zinnen en webpagina's onmiddellijk vertalen tussen het Engels en meer dan 100 andere talen. Synoniemen van tot slot; ander woord voor... -… van Nederlands van Engels van Duits van Frans van Spaans van Turks van Arabisch van Bulgaars van Chinees van Deens van Estisch van Esperanto van Fins van Grieks vantot slot. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.vertalen: naar het. Bouwbad - tekeningen, constructie en... BOUWBAD - TEKENINGEN, CONSTRUCTIE EN ACCOMMODATIE Het badhuis laat je volledig toe.En tot slot moet u nadenken over de bekwame verwijdering van verbrandingsproducten. Bij het installeren van een schoorsteen met een dakuitlaat op het...

Voorbeeldzinnen Duitse brief - Tuxx

Vertalingen in context van "slot van rekening" in Nederlands-Engels van Reverso Context: per slot van rekening ... Vertaling Woordenboek Proeflezer Vervoegen Synoniemen Grammatica Vertaling van documenten en webs Bedrijfsoplossingen Nieuwsbrief Hulp. nl ... Tot slot van rekening maken veel leraren al gebruik van een tablet of smartphone. Vertaal per slot van rekening van Nederlands naar Engels "per slot van rekening" Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden Tot Slot Van Alle Rekeningen Vertaling Engels - Geef me de ... Je liet je sleutel weer in het slot . DutchIedere Europese belastingbetaler betaalt tot slot van alle rekeningen vertaling engels ten slotte ameristar casino blackhawk jobs mee aan de oplossing van de crisis.

Je was op zoek naar: tot slot van alle rekeningen (Nederlands - Frans). API oproep ... afsluiting alle rekeningen ... De consolidatie gebeurt over alle rekeningen. per slot van rekening - Vertaling naar Engels - voorbeelden ... Vertalingen in context van "per slot van rekening" in Nederlands-Engels van Reverso Context: U was per slot van rekening Monroe Militie.